Anne-Marie Løje

Master Student: Anne-Marie Løje
Specialisation: Internal Medicine
Project: ”Felin immunmedieret hæmolytisk anæmi (IMHA)” (in Danish)

Master’s thesis brief (in Danish):

Abstract

Baggrund

Immunmedieret hæmolytisk anæmi forekommer sjældnere hos katte end hos hunde. Emnet er velbeskrevet hos hund men ikke hos kat. Desuden anførtes, at sygdomsforløbet hos katte var mildere og prognosen bedre samt at der skulle være forskel på den udløsende årsag hos de to arter.

Formål

At undersøge den nyeste viden om IMHA hos kat, mhp årsager, diagnosticering og behandling.

Metode

Dette narrative review er skrevet ud fra søgning i Ovid Medline(r) All, CAB Abstracts og Embase. Brug af engelsksprogede originalartikler i fuldtekst, omhandlende katte med hæmolytisk anæmi og/eller symptomer, diagnostik, behandling og prognose for samme. Artiklerne er udgivet før 30. oktober 2019.

Resultat

1164 studier blev fundet og kun 27 artikler blev vurderet som egnede på baggrund af inklusions- og eksklusionskriterier.

Konklusion

IMHA ses sjældnere hos katte i forhold til hunde. Sygdomsbilledet er på mange måder sammenligneligt, dog er der forskelle: For det første er spherocytter vanskeligere at identificere hos katte. For det andet ser man ikke lige så udbredt intravaskulær hæmolyse og deraf følgende trombedannelse som hos hunde, hvilket måske – for det tredje – er årsagen til, at man ser en bedre overlevelse blandt katte.

Andelen af FeLV-induceret IMHA lader til at være faldende fra undersøgelser i 70’erne og op til 2016. Muligvis som følge af øgning i antallet af vaccinationer mod FeLV.

Der er beskrevet højere koncentrationen af henholdsvis globulin og albumin hos katte med pIMHA. Diagnostisk mangler en ”golden standard” for katte med IMHA.