Support your specialist training

The Danish, Swedish and Norwegian Veterinary Associations have preapproved selected courses on Master of Companion Animal Clinical Science. This makes it simpler for you to document acquired competences.

Certification in Sweden

The Swedish Society of Veterinary Medicine has preapproved course activities towards Swedish specialist in diseases of dogs and cats (Steg 1) and Swedish specialist in surgery or internal medicine of dogs and cats (Steg 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certification in Norway

The Norwegian Veterinary Association has preapproved course activities towards Norwegian specialist in diseases of dogs and cats.

 

 

 

Bli Master of Companion Animal Clinical Science, samtidig som du tar godkjente kurser til din spesialisering i veterinærmedisin, spesialitet smådyr

Københavns Universitet gjør det mulig å oppfylle kurskravene til spesialisering i veterinærmedisin, spesialitet smådyr, i et strukturert og akkreditert utdanningsforløp.

Kursene på Master of Companion Animal Clinical Science er forhåndsgodkjent av Den Norske Veterinærforening (DNV) til å inngå som en del av kurskravene i forbindelse med spesialisering i veterinærmedisin, spesialitet smådyr. Nedenfor er en oversikt over hvor mange timer de forskjellige kursaktivitetene på Master of Companion Animal Clinical Science er forhåndsgodkjent til

Kurs Kategori Antall timer
Veterinary Methodology and Paraclinical Skills Veterinary Methodology and Communication 16
Clinical Pathology 17
Diagnostic Imaging 16
Samlet antall timer  49
Companion Animal Internal Medicine and Speciality Cases - Systematic Diagnostic Decision Making Internal Medicine 26
Neurology 9
Oncology 8,5
Cardiology 8,5
Samlet antall timer 52
Companion Animal Surgery - Good Surgical Practice (GSP) 47

 

Kursene på Master of Companion Animal Clinical Science spesialisering i kirurgi er godkjent til:

Companion Animal Surgery – Soft tissue surgery 40 timer
Companion Animal Surgery – Orthopedic surgery 40 timer
Companion Animal Surgery – Cancer surgery 40 timer

Kursene på Master of Companion Animal Clinical Science spesialisering i indremedisin er godkjent til:

Diagnosis and Treatment of Patients with Endocrine and Urological Diseases 42 timer
Diagnosis and Treatment of Patients with Gastrointestinal and Respiratory Diseases 42 timer
Diagnosis and Treatment of Patients with Haematological, Infectious and Critical Medical Diseases. Hands on: Cytology workshop 42 timer 

Master of Companion Animal Clinical Science er en engelskspråklig utdannelse, hvor det vektlegges undervisning basert på den nyeste forskning og beste praksis for familiedyrenes dyrleger.  Utdanningsprogrammet er akkreditert av The Veterinary Continuous Education in Europe (VetCEE) under European Coordinating Committee on Veterinary Training (ECCVT) og The Danish Accreditation Institution (ACE Denmark).

Kursmodulene 1–4 er forhåndsgodkjente av Den Danske Dyrlægeforening (DDD) som en fagdyrlegeutdanning.
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap har forhåndsgodkjent obligatoriske moduler og spesialsikringsmoduler til oppfyllelse av kurskrav i forbindelse med å oppnå trinn 1 og trinn 2 spesial kompetanse.
Den Norske Veterinærforening (DNV) har forhåndsgodkjent moduler til oppfyllelse av kurskrav i forbindelse med å oppnå akkreditering som norsk veterinærspesialist innenfor smådyrsområdet.

Det er et meget godt kurs, foreleserne holder et høyt fagnivå og det er et fantastisk sykehus. Det er også veldig bra at vi har eksterne forelesere, som på kursene i indremedisin og kirurgi. De kommer med perspektiver som er nye i Skandinavia, og noen ganger presenterer de oss for mer avanserte fremgangsmåter, som det i Skandinavia ikke har vært tradisjon for.”

Vibeke Fosse, veterinær hos AniCura Dyresykehuset Bergen Sør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certification in Denmark

The Danish Veterinary Association has preapproved course activities towards Danish Certificate in Small Animal Diseases.